Teretana i kardio

Rad u kardio zoni ima izuzetan učinak na zdravlje čoveka, kardio i respiratorni sistem,  kao i na kompletnu muskulaturu tela. Paleta sprava u teretani omogućava tretiranje svake mišićne grupe posebno.