Teretana & spa

Veliki broj različitih disciplina koje se nude pokrivaju sve starosne i funkcionalno sposobne kategorije ljudi. Široki spektar trenažnih mašina zadovoljava sve potrebe treninga a pritom ga čini i prijatnim i ne preterano napornim.